FAS (Fenal Alcohol Syndrome)

Czym jest FAS?

FAS (Fenal Alcohol Syndrome) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowa, zaburzenia koncentracji i uczenia się oraz zaburzenia psychologiczne.

FAS jest skutkiem jest skrótem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Już kieliszek niskoprocentowego alkoholu powoduje w organizmie płodu więcej szkód, niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą. Efekty spożywania alkoholu w ciąży są niezmiernie groźne, od obniżonego IQ, poprzez zaburzenia koncentracji, wad serca i mózgu aż do śmierci włącznie. od Alkoholowy Zespół Płodowy. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie.

Statystyki są przerażające: na świat przychodzi więcej dzieci z FAS niż z Zespołem Downa (1991, Journal of American Medical Association). W USA co roku rodzi się ponad 5 000 dzieci z FAS. Około 35 000 do 50 000 ma inne zaburzenia alkoholowe. Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

FAS nie jest wynikiem uzależnienia płodu od alkoholu, nie pojawia się w trakcie porodu, ani też wkrótce po nim. Jest skutkiem przyjmowania alkoholu przez kobietę będącą w ciąży. Jest efektem działania alkoholu na płód. W trakcie całej ciąży może dojść do różnorodnych uszkodzeń. Najbardziej jednak narażony jest układ nerwowy, który powstaje na samym początku i rozwija się przez całą ciążę. Aby zrozumieć, do jakich uszkodzeń może dojść w trakcie ciąży, należy uświadomić sobie trzy ważne procesy zachowawcze w rozwijającym się płodzie.

Mechanizm działania

Po pierwsze komórki namnażają się i różnicują się, co daje początek formowaniu się różnych rejonów mózgu. Po urodzeniu nie tworzą się już w ludzkim mózgu żadne nowe komórki nerwowe. Alkohol zaburza ten proces powodując obumieranie komórek nerwowych i doprowadzając do niewłaściwego różnicowania neuronów. W efekcie tego dziecko przychodzi na świat z mniejszą ilością neuronów i jego mózg jest mniejszy i zdeformowany. Po drugie komórki nerwowe migrują do przeznaczonych im miejsc, dostrajając się do otaczających ich komórek i tworząc określoną strukturę.

Mniej więcej w połowie ciąży większość neuronów znajduje się na swoich docelowych miejscach. Wszystkie główne struktury mózgu są już wykształcone. Ekspozycja na alkohol sprawia, że cześć z komórek nerwowych przemieszcza się w niewłaściwe rejony. Nie mogą tym samych utworzyć odpowiednich struktur mózgowych. W efekcie dziecko ma „neurologiczny bałagan”. I wreszcie tworzą odpowiednie związki funkcjonalne z innymi komórkami sprawiając, że mózg się rozwija. Tę właściwość, ogromną plastyczność mózgu posiadamy przez całe swoje życie. Alkohol działa teratogennie powodując tworzenie się niewłaściwych połączeń, w konsekwencji osoba z FAS/E odbiera „niewłaściwie” świat.

Objawy te mogą wystąpić jako zespół FAS lub FAE:

  • deficyt uwagi;
  • deficyt pamięci;
  • nadaktywność;
  • trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze);
  • nieumiejętność rozwiązywania problemów;
  • trudność w uczeniu się na błędach;
  • słaba ocena sytuacji;
  • niedojrzałe zachowanie;
  • słaba kontrola impulsów.

Zespołowi FAS można zapobiec w 100% – jesteś w ciąży – nie pij alkoholu!